d1&2.jpg (5783 bytes)      Brief PCHH


Onderstaande handgeschreven brief werd in 1992 gevonden in een ingebonden jaargang van het tijdschrift
"Radio-Nieuws" uit 1922. Deze jaargang bleek eigendom te zijn geweest van de Heer Deurvorst,
de latere direkteur van PLEM Limburg. De brief is dus gericht aan Deurvorst.
De tekst is letterlijk overgenomen.


 

Terborg 19 october 1926

 

 --..-- --..-- --..--

 

Aangezien mr. Corver maar wat zwetst, QSP.

Aangezien wij hedenavond vernomen hebben, in politiebericht No:418 dat de door Hellendoorn's burgervader voorgeleid gewenschte Hendrik-Hendrik-Luit-Luit zijn naam spelt S M I T.

Aangezien mr. Vogt het niet noodig oordeelde zijn mening over het Nederlands-Belgisch verdrag mede te delen na sluiting van den debatavond in de Twee Heden.

Aangezien op dezen debatavond niemand heeft gedebatteerd. QRT.

Aangezien A.I. te Terborg nog steeds weerstandversterking toepast, om toch vooral goed te kunnen hooren dat publicatie dezer mededeling verboje is.

Aangezien brieven aan de redactie van R.E. blijkbaar even gelijkluidend beantwoord worden als Vossegat zijn meteorologische scheten met niet de geringste demping naar alle "wind"streken vrij uitlaat. QSN.

Aangezien A.I. tot de conclusie vermag te komen dat de Heer C. òf niet lezen kan òf het verschil tusschen weerstanden en transformatoren is vergeten.

Aangezien de holle klank geheel verdween bij kleineren roostercondensator. (twee stuks á 300 in serie)

Aangezien de onverantwoordelijke raad in RE 42, de deksel van de pan te schroeven, werkelijk verbetering geeft, speciaal bij atmosferische muziek.

Aangezien A.I. reeds lang zijn spoelen wantrouwde.

Aangezien de beoefening der radiosport nog steeds zijn voornaamste bijvak is.  ...---...

Concludeert A.I. dat aanbrengen van een tusschenkring thans aan de orde is om zijn super lulladyne ontvangmeubel nog meer te volmaken.

Further outlook: Bright. Visability good.

 

Met QRS de CQ PCHH

 

A.I.H.T.

 


Toelichting op de brief: 

De Heer Deurvorst heeft in dezelfde jaargang ook een foto van zijn toenmalige ontvanger gekleeft. Deze onvanger moet uit zijn jeugd zijn.
Om de foto foto te zien: klik op deze link.

De brief is in een hilarische stijl geschreven, dit was gebruikelijk in de radioamateur kringen in die tijd. Idzerda maakte  gebruik van deze stijl en ook de redacteuren van de radiobladen zoals "Radio Nieuws" en "Radio Expres" in hun rubrieken  met ingezonden brieven van lezers, zoals bijvoorbeeld "Onder de Nullijn".

Hanso Henricus Schotanus à Steringa Idzerda had bij de Nederlandse overheid een verzoek ingediend een zend- vergunning te bekomen.  Op 14 augustus 1919 kreeg Idzerda zijn officiele vergunning. Aan deze vergunning werden (later) de roepletters PCGG verbonden. Idzerda werkte op frekwenties 1070, 1050, 800, 670 meter te den Haag.

Het verlenen van zendmachtigingen was in de begindagen van de radio een omstreden zaak in Nederland en het verbinden van roepletters aan een machtiging was in de begindagen van de radio een rommeltje: er werd veel "illegaal" gewerkt. In principe werkte het eenvoudig: men koos letters welke niet door iemand anders werden gebruikt en men ging de met de zender de lucht in. De Nederlandse regering verleende pas jaren later officiele roepletters met de zendvergunning. Van een vooruitziende blik van de Nederlandse regering was ook in die dagen nauwelijks sprake.

De Heer P.C. Middelraad, "
den Lampendokter uit IJmuiden", had de roepletters PCMM in gebruik, deze letters zijn later naar de beroemde Ing. Koomans gegaan. PCUU was van Het Heussen Lampen laboratorium te den Haag. PCKK was van dhr. Velthuizen te Den Haag, Oude Molstraat 18 en deze zond uit op 1050 meter. PA5 was Fa. Smit en Hooghoudt te Amsterdam, aan de Keizersgracht 6, ook zij zonden uit op 1050 meter.
PCII werd gebruikt door Dhr. Henk J. Jesse te Leiden aan de Rijnsburgerweg en de gebroeders Ruud en Wolf Tappenbeck hadden PCTT te Noordwijk, samen brachten zij, onder de letters PCII, in 1923 de eerste Nederlandse amateurverbinding met de USA tot stand vanuit Leiden op 113m golflengte. Henk Jesse PCII haalt zich hiermede de afgunst van de Nederlandse overheid op de hals en deze laatste gaat over tot vervolging van Jesse wegens illegaal zenden volgens de Telegraaf en Telefoonwet. Uiteindelijk wordt Jesse in 1925 (!) veroordeeld en verliest zijn zendapparatuur aan de Nederlandse staat en mag de letters PCII niet meer gebruiken. Pas in 1983, 58 jaar later (!) krijgt Henk Jesse weer een zendmachtiging en onder de letters PA0CII mag Jesse dan weer de ether in. Het is volkomen onbegrijpelijk dat het voor een genie als Henk Jesse zo gelopen is, het is weer een staaltje calvinistische bekrompenheid van de Nederlandse regering dat zijn weerga niet kent.

Maar wat dat betreft gebeurde er in Nederland veel meer van die merkwaardige kneuterige zaken. Zoals het volgende: nota bene in 1939, 6 maanden voordat Nederland werd overvallen door de Duitsers, werden alle
zendmachtigingen ingetrokken door een verkeerde inschatting van de Nederlandse regering. Het gevolg was dat de Nederlandse zendamateurs formeel niets mochten ondernemen toen in mei 1940 de oorlog uitbrak. Voor de Duitsers was dat een welkom geschenk van de Nederlandse regering, hetgeen ook zeker zijn gevolgen had tijdens de oorlog. (zie ook elders op mijn site)

Dezelfde meneer Henk J. Jesse had eerder de letters
PCJJ aangevraagd, maar deze werden in 1919 vergeven aan het Philips lab. te Eindhoven, Philips maakte hier pas in 1927 (!) gebruik van. De ontwerper van de Philips zender was de welbekende heer Ir. J.J. Numans, deze vatte op 21-jarige leeftijd het idee op om een kristalgestuurde zender (de eerste in Europa!) voor Indië te bouwen en ging met dat idee naar Philips, PCJJ werd later de P.H.O.H.I. (Philips Omroep Holland Indië) zender. Op 30 juni 1930 werd dit station weer gestaakt, om dan op 24 december 1932 weer te beginnen met uitzendingen. De oorspronkelijke PCJJ zender verhuisde van Acht bij Eindhoven naar het latere PHOHI terrein bij Huizen.
Zender Kootwijk had de roepletters
PCG, maar ook PCLL, PCPP, PCRR, PCTT, PCMM zijn later in de tweede helft van de 20er en de 30er jaren door Kootwijk gebruikt, waarom is ons niet bekend.
PCFF werd gebruikt door de Nederlandse effectenbeurs.

Het is duidelijk dat in de beginperiode van de radio niet zorgvuldig met roepletters is omgegaan en dat harde informatie over PCHH vooralsnog ontbreekt.


 

Het zendstation PCUU 

pcuu.jpg (26170 bytes)

Foto 1: Uit het boek: Zestig jaar KRO van A.F. Manning, toegezonden door Richard Janssen.

 

Het zendstation PC I I


Foto 2: Rechtsboven Henk Jesse PCII, rechtsonder J.W. Groot Enzerink, de andere twee heren links zijn de gebroeders Tappenbeck PCTT, boven Wolf, onder Ruud. Met deze installatie PCII werd in december 1923 voor het eerst verbinding gemaakt vanuit Leiden met het Amerikaanse (USA) station 2AGB.


 


Richard Janssen verschafte mij de volgende informatie: De roepletters PCHH staan voor Scheveningen Radio. Eerst was dat SCH, maar werd door internationale indeling veranderd in PCHH. Volgens de informatie die wij (Herm Willems en PE1MMK) hebben, is dit vooralsnog niet te bewijzen en  is er ook nog geen indicatie gevonden die dit waarschijnlijk maakt. Inderdaad waren de roepletters van Scheveningen Radio aanvankelijk SCH en later na de internationale indeling kreeg Scheveningen Radio de letters PCH, maar wij kunnen vooralsnog geen bewijzen vinden dat Scheveningen ergens PCHH genoemd wordt / werd. 

Twee taken had Scheveningen Radio:


- Veiligheid ter zee en in de lucht.
- commercieel radio telegraaf en telefoonverkeer met schepen op zee.


De exploitatie van
Scheveningen Radio werd door de Nederlandsche Telegraaf Maatschappij Radio Holland N.V. ter hand genomen.


Het moet dus te achterhalen zijn wie PCHH is, en wie A.I.H.T
.
 Verdere toelichting op de brief:

Willem Vogt was de oprichter van de Hilversumse Draadloze Omroep. Later werd hij directeur van de AVRO. Van zijn hand verschenen enkele boeken.

Jan Corver (heer C.) was destijds redacteur van de bladen "Radio Nieuws" en "Radio Expres". Ook verschenen er van zijn hand enkele standaardwerken over het bouwen van radio-toestellen.

Vossegat was een kuststation roepletters: Bé .

R.E. is Radio Expres

In deze brief worden enkele zogenaamde internationale Q-codes uit de telegrafie gebruikt.
De algemene betekenis volgt hieronder:

 

QSP : Ik zal doorgeven aan ... / kunt u doorgeven aan ...?

QRT : Ik stop met seinen. / zal ik stoppen met seinen?

QSN : Ik heb u gehoord op ... / heeft u mij gehoord op ...?

QRS : Ik zal langzamer seinen. / zal ik langzamer seinen?

CQ   : Aan allen. / zal ik aan allen seinen?

 

De morsetekens in de aanhef zijn drie uitroeptekens.

De tekens achter: "...voornaamste bijvak is." betekenen: SOS.
 


©Copyrights: Hans Hilberink de PE1MMK ® & Herm Willems, 1992/15-03-1997.
Met dank aan Richard Janssen voor zijn commentaar en aanvullingen, en ook dank aan Hans Vles voor zijn aanvulling.
©Nothing of this article is to be used without permission of the authors.
Last update: 07-06-2010.